Lions club Scaldis Bergen op Zoom steunt Project Mukongorone Primary School in Kenya.

Water

Watervoorziening wordt een steeds groter probleem in Afrika, en Kenya is daarin geen uitzondering. Momenteel heerst er een nijpende droogte. En dat zal in de komende jaren alleen ernstiger worden.

De school beschikt niet over stromend water. Water wordt per ossenkar aangevoerd en in de regentijd is er een groot opvangvat waarin water wordt bewaard.

We hebben de bestaande waterleiding, die op ongeveer 1 kilometer van de school ligt, onderzocht maar de capaciteit is niet toereikend om ook de school van water te voorzien.

Het water zal vanuit een bron, verder weg gelegen moeten worden betrokken.

In verband met hygiëne (handen wassen na toilet gebruik en voor het eten) maar ook voor het bewateren van een kleine “shamba” of te wel moestuin heeft zowel de oudercommissie als het leraren beraad de eerste prioriteit verleend aan de aanleg van water.

Special Needs leerlingen

Zoals in iedere gemeenschap zijn ook in het dorpje Thuura kinderen met beperkingen

Er is een aparte leerkracht belast met hetklasje voor de 14 ‘special needs leerlingen’

Voor hun leslokaal willen we enkele eenvoudige voorzieningen zoals een cementenvloer en gepleisterde wanden.

Getallen

De school heeft dit schooljaar 341 leerlingen, waarvan de helft meisjes (170) en

14 ‘special needs’ leerlingen.

Er zijn 16 leerkrachten.

Er is een FaceBook pagina: https://facebook.com/mukongorone

Kijk voor een indruk van dit project op onderstaand filmpje.